ศูนย์บริการ

กรุงเทพและปริมณฑล

เอสซีจี โฮม เอ็กซพีเรียนซ์
ติดต่อ : 02 587 6661
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00 – 19.00 น.

ภาคตะวันออก

เอสซีจี โฮม บ้านช้างกรุ๊ป (พัทยา)
ติดต่อ : 065 120 2375,065 120 2376
เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

เอสซีจี โฮม ฮาร์ดแวร์เฮาส์ (ศรีราชา)
ติดต่อ : 065 119 7604
เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เอสซีจี โฮม กิจเจริญโฮม (อุบลราชธานี)
ติดต่อ : 045 251 777, 086 868 7999
เปิดให้บริิการทุกวัน เวลา 08.00 – 17.30 น.

เอสซีจี โฮม บุญถาวร เมืองวัสดุ (วารินชำราบ)
ติดต่อ : 045 208 571
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น.

เอสซีจี โฮม เซ็นทรัลโฮม (หัวทะเล)
ติดต่อ : 044 992 555
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 – 19.00 น.

เอสซีจี โฮม บุญถาวร เมืองขอนแก่น
ติดต่อ : 043 916 333
เปิดบริการ ทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00 – 18.00 น.

เอสซีจี โฮม คูย่งฮวด (อุดรธานี)
ติดต่อ : 042 920 799
เปิดบริการทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00 – 18.00 น.

ภาคใต้

เอสซีจี โฮม ทรีเค โฮมโซลูชั่น (หาดใหญ่)
ติดต่อ : 063 078 0888
เปิดให้บริการทุกวัน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 18.00 น.

เอสซีจี โฮม ศิริภัณฑ์ (ท่าศาลา)
ติดต่อ : 075 521 555
เปิดบริการทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

เอสซีจี โฮม บุญถาวร สหมิตร (นครศรีธรรมราช)
ติดต่อ : 075 450 988
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น.

เอสซีจี โฮม บุญถาวร ช. โลหะกิจ (กระบี่)
ติดต่อ : 075 700 300
เปิดบริการทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

เอสซีจี โฮม ชีย้งเฮง (พัทลุง)
ติดต่อ : 074 606 456-8
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.

ภาคเหนือ

เอสซีจี โฮม แสงอุปกรณ์ (สุโขทัย)
ติดต่อ : 065 509 3422, 065 509 3576
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.

เอสซีจี โฮม บุญถาวร ตึกน้ำเงิน (นครสวรรค์)
ติดต่อ : 080 072 7883, 061 4215147
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น.

เอสซีจี โฮม บุญถาวร แสงไพบูลย์ (เชียงราย)
ติดต่อ : 061 421 5792, 061 421 5813
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น.
Search
Search

เสียงจากผู้ใช้บริการ