ศูนย์บริการ

กรุงเทพและปริมณฑล

เอสซีจี โฮม เอ็กซพีเรียนซ์
ติดต่อ : 02 587 6661
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00 - 19.00 น.
พื้นที่ให้บริการ : กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม (พุทธมณฑล นครชัยศรี)

ภาคตะวันออก

ศูนย์บริการชลบุรี
ติดต่อ : 02 587 6661
เปิดให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
พื้นที่ให้บริการ : ชลบุรี(ยกเว้นเกาะช้างและเกาะสีชัง) ระยอง ฉะเชิงเทรา(อ.เมือง อ.บ้านโพ อ.บางปะกง)

ภาคเหนือ

ศูนย์บริการเชียงใหม่
ติดต่อ : 061 421 5147
เปิดให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
พื้นที่ให้บริการ : เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง (อ.เมือง แม่ทะ ข้างฉัตร เกาะคะ)
Search
Search

เสียงจากผู้ใช้บริการ