0.00 ฿

บริการระบบระบายอากาศ (SCG Active AIRflow System)

SKU: HS0028 Category:

บริการระบบระบายอากาศ (SCG Active AIRflow System)

Active AIRflow System เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อ แก้ปัญหาบ้านร้อน อบอ้าวจากสาเหตุ ด้วยหลักการระบายและถ่ายเทความร้อนจากตัวบ้านและโถงหลังคา ซึ่งเป็นพื้นที่หลักของบ้าน
ที่สะสมความร้อนระหว่างวันมากที่สุด ช่วยให้บ้านเย็นลง 2-5 องศา

นวัตกรรมการระบายอากาศ จาก SCG ช่วยเพิ่มการหมุนเวียนของอากาศภายในบ้าน โดยใช้แนวคิดนำอากาศเย็น ไล่อากาศร้อน จึงมี 3 แพคเกจให้เลือกใช้ ที่ยังคงประสิทธิภาพ การระบายอากาศ สร้างสภาวะอยู่สบาย

บริการระบบระบายอากาศ
(SCG Active AIRflow System)

Active AIRflow System เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อ แก้ปัญหา บ้านร้อน อบอ้าวจากสาเหตุ ด้วยหลักการระบายและ ถ่ายเทความร้อน จากตัวบ้านและโถงหลังคา ซึ่งเป็นพื้นที่หลักของบ้านที่สะสมความร้อน ระหว่างวันมากที่สุด ช่วยให้บ้านเย็นลง 2-5 องศา

เงื่อนไขการให้บริการ

ค่าบริการ

ราคาเริ่มต้น
29,900 บาท Package compact ,
47,900 บาท Package Smart,
54,900 บาท Package Premium และ
74,800 บาท Package Platinum

ผู้ให้บริการติดตั้ง

SCG Active AIRflow System

พื้นที่ให้บริการ

ทั่วประเทศ ยกเว้น ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

การรับประกัน

– รับประกัน 1 ปี สำหรับ package compact, smart
– รับประกัน 2 ปี สำหรับ package premium, platinum

เอกสารเพิ่มเติม

-

เงื่อนไข

 1. จำนวนการใช้งานของอุปกรณ์ข้างต้น คำนวณจากบ้าน 2 ชั้น พื้นที่ 170 ตร.ม.

 2. จำนวนการใช้งานของอุปกรณ์ เปลี่ยนแปลงตามพื้นที่ใช้สอย

 3. หลังคาที่สามารถติดตั้ง SCG Active AIRflow ได้
  – หลังคา SCG รุ่น Excella
  – หลังคา SCG รุ่น Celica
  – หลังคา SCG รุ่น Nuestile ยกเว้นรุ่น Oriental
  – หลังคา SCG รุ่น Prestige หรือหลังคาคอนกรีตเรียบ แบรนด์ทั่วไป ยกเว้นแบรนด์ Vcon
  – หลังคา SCG รุ่น CPAC หรือหลังคาคอนกรีตลอน แบรนด์ทั่วไป ยกเว้นแบรนด์ Vcon
  – Metal sheet องศาตั้งแต่ 3 องศาขึ้นไป กรณีเป็นฝ้า slope ระยะจันทันถึงฝ้า ต้องมากกว่า 50 ซม.
  – หลังคาลอนคู่ ทุกแบรนด์ (เฉพาะที่ตรวจสอบแล้วว่าสภาพยังขึ้นทำงานได้)
  – หลังคาพรีม่า โปรลอน ไตรลอน (สินค้าสั่งผลิต ใช้เวลา 30 วัน)
  – หลังคาชิงเกิลแบรนด์ทั่วไป

 4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการให้บริการ

แอดLine : @homesmile
เพื่อปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ชำระค่าสำรวจหน้างาน

เจ้าหน้าที่เข้าสำรวจหน้างาน
พร้อมสรุปรายละเอียดและ
ใบเสนอราคา

ลูกค้ายืนยันสั่งซื้อ
พร้อมชำระค่าบริการติดตั้ง
ทีมช่างเข้าติดตั้งตามที่นัดหมาย และระยะเวลาที่กำหนดแจ้งในแผนงาน

ส่งมอบงานและใบรับประกัน

เสียงจากผู้ใช้งานตัวจริง

ค่าบริการ

ราคาเริ่มต้น
29,900 บาท Package compact ,
47,900 บาท Package Smart,
54,900 บาท Package Premium และ
74,800 บาท Package Platinum

ผู้ให้บริการติดตั้ง

SCG Active AIRflow System

พื้นที่ให้บริการ

ทั่วประเทศ ยกเว้น ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

การรับประกัน

- รับประกัน 1 ปี สำหรับ package compact, smart
- รับประกัน 2 ปี สำหรับ package premium, platinum

เอกสารเพิ่มเติม

-

เงื่อนไข
 1. จำนวนการใช้งานของอุปกรณ์ข้างต้น คำนวณจากบ้าน 2 ชั้น พื้นที่ 170 ตร.ม.
 2. จำนวนการใช้งานของอุปกรณ์ เปลี่ยนแปลงตามพื้นที่ใช้สอย
 3. หลังคาที่สามารถติดตั้ง SCG Active AIRflow ได้
  – หลังคา SCG รุ่น Excella
  – หลังคา SCG รุ่น Celica
  – หลังคา SCG รุ่น Nuestile ยกเว้นรุ่น Oriental
  – หลังคา SCG รุ่น Prestige หรือหลังคาคอนกรีตเรียบ แบรนด์ทั่วไป ยกเว้นแบรนด์ Vcon
  – หลังคา SCG รุ่น CPAC หรือหลังคาคอนกรีตลอน แบรนด์ทั่วไป ยกเว้นแบรนด์ Vcon
  – Metal sheet องศาตั้งแต่ 3 องศาขึ้นไป กรณีเป็นฝ้า slope ระยะจันทันถึงฝ้า
  ต้องมากกว่า 50 ซม.
  – หลังคาลอนคู่ ทุกแบรนด์ (เฉพาะที่ตรวจสอบแล้วว่าสภาพยังขึ้นทำงานได้)
  – หลังคาพรีม่า โปรลอน ไตรลอน (สินค้าสั่งผลิต ใช้เวลา 30 วัน)
  – หลังคาชิงเกิลแบรนด์ทั่วไป
 4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงได้
  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า

ตัวอย่างการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 1

ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ

จังหวัด
เขต/อำเภอ
ขออภัยเป็นอย่างสูง บริการของ HomeSmile
ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ของท่าน
Search
Search

เสียงจากผู้ใช้บริการ