คำถามที่พบบ่อย

โฮมสมายล์มีบริการรูปแบบใดบ้าง

บริการแบบ Turn Key : บริการต่อเติมบ้านแบบเบ็ดเสร็จ

บริการภายใต้รูปแบบ Turn Key มีบริการอะไรบ้าง
 • บริการต่อเติมห้องครัว
 • บริการต่อเติมส่วนซักล้าง
 • บริการต่อเติมห้องอเนกประสงค์ (ห้องทำงาน/ห้องผู้สูงอายุ)
 • บริการปรับปรุง ต่อเติม อื่น
สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากบริการ แบบ Turn Key
 • ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและดำเนินการให้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกแบบ เลือกวัสดุ ถอดแบบ ประมาณการราคา คำนวณและจัดหาวัสดุ พร้อมบริการติดตั้งโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ
 • มีผู้เชี่ยวชาญคุมงานให้ พร้อมอัพเดทความคืบหน้าให้ทราบรายวัน
 • มีการ QC โดยผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอนก่อนส่งมอบ และตรวจรับงานโดยทีมโฮมสมายล์
บริการภายใต้รูปแบบ Turn Key ดีอย่างไร
 • ง่าย โฮมสมายล์ดูแลให้ตั้งแต่ต้นจนจบ
 • สะดวก ไม่ต้องเสียเวลาควบคุมงานเอง
 • มั่นใจได้ งบประมาณไม่บานปลาย ก่อสร้างเสร็จตามแผนงาน ได้งานก่อสร้างตรงตามสเปก
 • รับประกันงานติดตั้งโดยโฮมสมายล์
 • ค่าใช้จ่ายรวมสโคปงานตาม BOQ ครบ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม (ในกรณีที่ลูกค้าไม่มี requirement เพิ่มเติม)
บริการแบบ Turn Key ชำระค่าบริการอย่างไร
 • ชำระค่าสินค้าและบริการเบ็ดเสร็จ 100% กับ Homesmile ตามเงื่อนไขการให้บริการ

 

บริการแบบ Home Consulting Improvement : บริการต่อเติมบ้านด้วยผู้ช่วยอำนวยความสะดวก

บริการภายใต้รูปแบบ Home Consulting Improvement มีบริการอะไรบ้าง
 • บริการต่อเติมโรงรถ/กันสาด
 • บริการติดตั้งรางน้ำฝน
สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากบริการ Home Consulting Improvement
 • ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา เลือกวัสดุและรูปแบบที่เหมาะสม ประมาณการราคา และแนะนำการติดตั้งตามมาตรฐานแบบก่อสร้าง
 • มีผู้ช่วยอำนวยความสะดวกในการเตรียมงานติดตั้ง ต่อเติม คำนวณ จัดหาวัสดุ ไปจนถึงการจัดการส่งวัสดุเข้าหน้างาน ตามคิวการทำงานของทีมช่าง
 • มีแบบให้เลือก พร้อมปรับฟังก์ชันได้ตามการใช้งาน
 • จะได้รับ แบบ Sketch หน้างานจากทีมช่างเครือข่าย, แบบ 3D พร้อมรายละเอียดวัสดุที่เลือกใช้
 • มีเครือข่ายทีมช่างมืออาชีพให้เลือก
 • มี Checklist ในการตรวจรับงานให้ ตามมาตรฐานของ HomeSmile
บริการภายใต้รูปแบบ Home Consulting Improvement ดีอย่างไร
 • ช่วยประหยัดงบประมาณได้ 10-15%* (*ขึ้นอยู่กับแต่ละบริการ)
 • ไม่ยุ่งยาก ได้สินค้าตรงเวลาตามมาตรฐานผู้ผลิต
 • ควบคุมงบประมาณ ได้งานก่อสร้างตรงตามสเปก ก่อสร้างเสร็จตามแผนงาน
 • มั่นใจได้ โดยทีมช่างเครือข่ายทำงานภายใต้มาตรฐานของ HomeSmile
 • มีการรับประกันงานติดตั้งโดยทีมช่างเครือข่าย
บริการแบบ Home Improvement Consulting ชำระค่าบริการอย่างไร
 • ชำระค่าสินค้า 100% กับ Homesmile
 • ชำระค่าบริการติดตั้ง ต่อเติม 100% กับ ทีมช่างเครือข่าย ผ่าน Payment Gateway เพื่อควบคุมการจ่ายเงินตามเงื่อนไขการบริการ

 

บริการ Home Improvement Agent : บริการผู้ให้คำแนะนำปรับปรุง ดูแลบ้าน

บริการภายใต้รูปแบบ Home Improvement Agent มีบริการอะไรบ้าง
 • บริการเพิ่มคุณภาพการอยู่อาศัย ได้แก่ ระบบหลังคาโซลาร์ ระบบระบายอากาศ (SCG Active Air Flow) ระบบปรับคุณภาพอากาศภายในบ้าน (SCG Active Air Quality)
 • บริการปรับปรุงบ้านโดย คิวช่าง ได้แก่ บริการทากันซึมดาดฟ้า/ระเบียง, บริการทาสีภายนอก / ภายใน, ติดตั้งกระเบื้องเซรามิก, สุขภัณฑ์ อ่างล้างหน้าและอุปกรณ์, ฉนวนกันความร้อน (พร้อมติดตั้ง)
 • บริการดูแลบ้านโดย คิวช่าง ได้แก่ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ, ล้างเครื่องปรับอากาศ, ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น
สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากบริการ Home Improvement Agent
 • คำแนะนำโซลูชันหรือบริการที่เหมาะกับความต้องการของคุณ
 • สามารถใช้โซลูชัน/บริการที่หลากหลายที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัย ได้ครบที่โฮมสมายล์ที่เดียว
บริการภายใต้รูปแบบ Home Consulting Agent ดีอย่างไร
 • ง่าย สะดวก ประหยัดเวลา
บริการแบบ Home Improvement Agent ชำระค่าบริการอย่างไร
 • ชำระค่าสินค้าและบริการ 100% กับ Homesmile ผ่าน Platform ของผู้ให้บริการ

บริการแต่ละรูปแบบแตกต่างกันอย่างไร

ช่างเครือข่ายของ HomeSmile คือใคร

ทีมช่างที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ในการติดตั้ง ต่อเติม ตามหลักวิศวกรรม ทำงานติดตั้ง ต่อเติม และก่อสร้างภายใต้มาตรฐานของ HomeSmile

ทำไมต้องให้ลงทะเบียนและให้ข้อมูลก่อนจองบริการ

เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำบริการได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ และรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงประสานงานทีมงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าสำรวจหน้างานได้อย่างครบถ้วน

มีค่าใช้จ่ายในการประเมินและสำรวจหน้างานหรือไม่

ค่าใช้จ่ายในการประเมินและสำรวจหน้างาน ขึ้นอยู่กับแต่ละบริการ โดยการสำรวจหน้างานเพื่อให้ประเมินราคาค่าใช้จ่ายได้อย่างแม่นยำ และไม่มีค่าใช้จ่ายต่างๆ ส่วนเพิ่มในการทำงานในภายหลัง ทั้งนี้คำสำรวจ จะถูกนำมาหักเป็นส่วนลดค่าติดตั้งในภายหลัง

รายละเอียดในบริการต่อเติมของ HomeSmile ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนได้หรือไม่

บริการต่อเติมของ HomeSmile จะเป็นลักษณะ Ready to Plug in Space มีการคิด Function การใช้งานไว้อย่างเหมาะสม จากการเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของเจ้าของบ้าน  รวมถึงมี choice ของวัสดุที่ได้มาตรฐาน ให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้งานได้

ชำระเงินอย่างไร

การชำระเงินกับทาง HomeSmile จะเป็นการชำระเงิน โดยวิธีการโอนเงิน บัตรเครดิต ซึ่งจะต้องผ่านบริษัทฯ เท่านั้น ทีมช่างของ HomeSmile และพาร์ทเนอร์จะไม่รับเงินสดหน้างานใดๆ ทั้งสิ้นหากลูกค้าพบเจอการกระทำดังกล่าว สามารถแจ้งข้อมูลมายังบริษัทฯ ได้ทันที และ หากลูกค้ามีการตกลงกับช่างเองโดยไม่ผ่านบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่องานนั้นๆ และขอยกเลิกการรับประกันงานทุกกรณี

จะมั่นใจได้อย่างไรว่างบไม่บานปลาย

 • มีการเข้าประเมินและสำรวจหน้างานก่อน ทำให้สามารถเห็นรายละเอียดของงานที่ต้องทำได้ชัดเจน
 • มีการกำหนด Package ในการให้บริการไว้อย่างชัดเจน รวมถึงระบุรายละเอียดต่างๆ ไว้ในใบเสนอราคา

ระหว่างที่รับบริการต่อเติม ผู้อยู่อาศัยในบ้านต้องย้ายออกหรือหาที่อยู่ชั่วคราวหรือไม่

ผู้อยู่อาศัยไม่จำเป็นต้องย้ายออกในระหว่างการต่อเติม โดยยังสามารถพักอาศัยในบ้านได้ตามปกติ เพราะทีมงานมีการวางแผนการทำงานเป็นส่วนๆ ให้จบในแต่ละวัน รวมถึงเตรียมอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายระหว่างการทำงานตามมาตรฐาน

รายละเอียดและเงื่อนไขการรับประกันงานเป็นอย่างไร

สามารถศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการรับประกันเพิ่มเติมได้ในแต่ละบริการ

ข้อกำหนดการให้บริการของ HomeSmile

 • พื้นที่ให้บริการ และพื้นที่ขั้นต่ำตามที่แต่ละบริการกำหนดไว้
 • สำหรับการต่อเติม จะคำนึงถึงระยะร่นตามที่กฎหมายกำหนดเป็นสำคัญ

Search
Search

เสียงจากผู้ใช้บริการ