0.00 ฿

บริการซ่อมหลังคาทาวน์เฮาส์ ทาวน์โฮมรั่ว (Top Up Roof)

SKU: HS0010 Category:

บริการซ่อมหลังคาทาวน์เฮาส์ ทาวน์โฮมรั่ว (Top Up Roof)

ซ่อมหลังคาทาวน์เฮาส์ ทาวน์โฮมรั่ว (Top Up Roof) แก้ทั้งปัญหาหลังคารั่วให้หายขาด และไม่เกิดปัญหากับบ้านข้างเคียง ปัญหาหลังคารั่ว
ร้าว เก่าโทรม ต้องเลือกทีมช่างที่มั่นใจอย่าง SCG Roof Renovation เชี่ยวชาญเฉพาะการซ่อมหลังคาเก่าโดยเฉพาะ ไว้ใจได้ช่างไม่ทิ้งงาน มีการวางแผนงานเป็นระบบ งบไม่บานปลาย พร้อมมีรับประกันงานซ่อมโดยเอสซีจี

Top Up Roof เป็นการซ่อมหลังคาทาวน์เฮาส์ ทาวน์โฮมรั่ว โดยวางแผ่นเมทัลชีทรูปลอนพิเศษ (สิทธิบัตรเฉพาะเอสซีจีเท่านั้น) ทับบนหลังคาเดิมโดยไม่ต้องรื้อหลังคาเก่าออก

เงื่อนไขการให้บริการ

ค่าบริการ

ราคาขึ้นอยู่กับรูปแบบแพคเกจและหน้างานของลูกค้า

ผู้ให้บริการติดตั้ง

พื้นที่ให้บริการ

ทั่วประเทศ ยกเว้น ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

การรับประกัน

เอกสารเพิ่มเติม

-

เงื่อนไข

 1. ค่าสำรวจ สามารถนำมาเป็นส่วนลด เมื่อตกลงใช้บริการเท่านั้น สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเมื่อเข้ารับบริการสำรวจหน้างานแล้ว

 2. เป็นการให้บริการซ่อมแซมหลังคาทั้งผืนแบบ Top Up เท่านั้น โดยปิดทับจุดรั่วเดิมทั้งผืนหลังคากระเบื้องลอนคู่

 3. ให้บริการที่พื้นที่ขั้นต่ำ 50 ตารางเมตร

 4. ไม่รับงานส่วนต่อเติม หรือซ่อมรั่วเฉพาะจุด และความสูงหลังคาเกินบ้าน 3 ชั้น

 5. เป็นการ Top up เฉพาะผืน metal sheet เท่านั้น ไม่มีงานซ่อมส่วนอื่นและไม่ทำครอบ หากเป็นงานที่อยู่บ้านริมจะมีทำครอบปั้นลมเพิ่มเติม จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 6. ค่าดำเนินการทั้งหมดจะเป็นการเสนอราคาให้อนุมัติ หลังจากเจ้าหน้าที่ได้เข้าสำรวจหน้างาน ซึ่งบ้านแต่ละหลัง จะมีรายละเอียดการทำงานที่แตกต่างกัน ขึ้นกับหน้างาน

 7. ข้อกำหนดเงื่อนไขในการรับงานมูลค่าเริ่มต้น 50,000 บาท

 8. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการให้บริการ

แอดLine : @homesmile
เพื่อปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ชำระค่าสำรวจหน้างาน

เจ้าหน้าที่เข้าสำรวจหน้างาน
พร้อมสรุปรายละเอียดและ
ใบเสนอราคา

ลูกค้ายืนยันสั่งซื้อ
พร้อมชำระค่าบริการติดตั้ง
ทีมช่างเข้าติดตั้งตามที่นัดหมาย และระยะเวลาที่กำหนดแจ้งในแผนงาน

ส่งมอบงานและใบรับประกัน

บริการซ่อมหลังคาทาวน์เฮาส์ ทาวน์โฮมรั่ว
(Top Up Roof)

Top Up Roof เป็นการซ่อมหลังคาทาวน์เฮาส์ ทาวน์โฮมรั่ว โดยวางแผ่นเมทัลชีทรูปลอนพิเศษ (สิทธิบัตรเฉพาะเอสซีจีเท่านั้น) ทับบนหลังคาเดิมโดยไม่ต้องรื้อหลังคาเก่าออก

ค่าบริการ

ราคาขึ้นอยู่กับรูปแบบแพคเกจและหน้างานของลูกค้า

ผู้ให้บริการติดตั้ง

-

พื้นที่ให้บริการ

ทั่วประเทศ ยกเว้น ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

การรับประกัน

-

เอกสารเพิ่มเติม

-

เงื่อนไข
 1. ค่าสำรวจ สามารถนำมาเป็นส่วนลด เมื่อตกลงใช้บริการเท่านั้น สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเมื่อเข้ารับบริการสำรวจหน้างานแล้ว
 2. เป็นการให้บริการซ่อมแซมหลังคาทั้งผืนแบบ Top Up เท่านั้น โดยปิดทับจุดรั่วเดิมทั้งผืนหลังคากระเบื้องลอนคู่
 3. ให้บริการที่พื้นที่ขั้นต่ำ 50 ตารางเมตร
 4. ไม่รับงานส่วนต่อเติม หรือซ่อมรั่วเฉพาะจุด และความสูงหลังคาเกินบ้าน 3 ชั้น
 5. เป็นการ Top up เฉพาะผืน metal sheet เท่านั้น ไม่มีงานซ่อมส่วนอื่นและไม่ทำครอบ หากเป็นงานที่อยู่บ้านริมจะมีทำครอบปั้นลมเพิ่มเติม จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 6. ค่าดำเนินการทั้งหมดจะเป็นการเสนอราคาให้อนุมัติ หลังจากเจ้าหน้าที่ได้เข้าสำรวจหน้างาน ซึ่งบ้านแต่ละหลัง จะมีรายละเอียดการทำงานที่แตกต่างกัน ขึ้นกับหน้างาน
 7. ข้อกำหนดเงื่อนไขในการรับงานมูลค่าเริ่มต้น 50,000 บาท
 8. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตัวอย่างการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 1

ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ

จังหวัด
เขต/อำเภอ
ขออภัยเป็นอย่างสูง บริการของ HomeSmile
ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ของท่าน
Search
Search

เสียงจากผู้ใช้บริการ