0.00 ฿

บริการระบบปรับคุณภาพอากาศภายในบ้าน (SCG Active AIR Quality)

SKU: HS0027 Category:

บริการระบบปรับคุณภาพอากาศภายในบ้าน (SCG Active AIR Quality)

จะดีกว่าไหม หากเราสามารถปรับพื้นที่ภายในบ้านให้เป็นพื้นที่สะอาดและปลอดภัย ด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุด SCG Active AIR Quality ที่พัฒนาเพื่อป้องกันมลพิษฝุ่น PM 2.5 เชื้อโรค แบคทีเรีย ไวรัส รวมถึงสร้างอากาศดีภายในบ้าน เพื่อใช้ชีวิตในบ้านได้อย่างเต็มที่ยิ่งขึ้น

หลักการใช้งาน 1 เครื่อง ต่อ 1 ห้องปิดขนาดไม่เกิน 40 ตรม. กรณีพื้นที่ใหญ่กว่า สามารถใช้งานโดยใช้จำนวนเพิ่มขึ้น หรือใช้จำนวนเท่าเดิม ระบบยังคงสามารถทำให้อากาศสะอาดได้ โดยใช้เวลาเพิ่มขึ้นมากกว่า 1 ชม.

บริการระบบปรับคุณภาพอากาศภายในบ้าน
(SCG Active AIR Quality)

จะดีกว่าไหม หากเราสามารถปรับพื้นที่ภายในบ้านให้เป็นพื้นที่สะอาด และปลอดภัย ด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุด SCG Active AIR Quality ที่พัฒนาเพื่อป้องกันมลพิษฝุ่น PM 2.5 เชื้อโรค แบคทีเรีย ไวรัส รวมถึงสร้างอากาศดีภายในบ้าน เพื่อใช้ชีวิตในบ้านได้อย่างเต็มที่ยิ่งขึ้น

เงื่อนไขการให้บริการ

ค่าบริการ

ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท ต่อเครื่อง (รวม VAT และค่าบริการติดตั้งแล้ว)

ผู้ให้บริการติดตั้ง

SCG Active AIRflow System

พื้นที่ให้บริการ

ทั่วประเทศ ยกเว้น ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

การรับประกัน

รับประกัน 1 ปี ทุก package

เอกสารเพิ่มเติม

-

เงื่อนไข

 1. ค่าบริการสำรวจหน้างาน 2,000 บาท
 2. การรับประกันสินค้า 1 ปี รับประกันสินค้า ระบบ และการติดตั้ง กรณีหลังระยะเวลารับประกันสามารถติดต่อ SCG Home Contact Center เพื่อประสานเจ้าหน้าที่ After sale service เพื่อแก้ปัญหาการใช้งาน 1 เครื่อง ต่อ 1 ห้องปิดขนาดไม่เกิน 40 ตรม. กรณีพื้นที่ใหญ่กว่า สามารถใช้งานโดยใช้จำนวนเพิ่มขึ้น หรือใช้จำนวนเท่าเดิม ระบบยังคงสามารถทำให้อากาศสะอาดได้ โดยใช้เวลาเพิ่มขึ้นมากกว่า 1 ชม.
 3. สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสำรวจหน้างาน กรณีเจ้าหน้าที่ให้บริการสำรวจแล้ว ลูกค้าไม่ประสงค์จะใช้บริการต่อ หรือไม่สามารถติดตั้งได้
 4. กรุณาตรวจสอบผนังบ้านและแจ้งเจ้าหน้าที่ กรณีเป็นผนัง อิฐมอญ อิฐมวลเบา สามารถติดตั้งได้ปกติ กรณีเป็นผนัง Pre-cast มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการติดตั้ง 4,000 บาท สำหรับการติดตั้งไม่เกิน 4 เครื่อง
 5. กรณีติดตั้งร่วมกับงานคอนโด ลูกค้าต้องตรวจสอบกับนิติบุคคลเกี่ยวกับการเจาะผนังดังนี้5.1 วัสดุของผนัง กรณีเป็นผนังพรีแคส มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเจาะ5.2 ตรวจสอบนิติบุคคลในเรื่องการเจาะกระทบเรื่องประกันและโครงสร้างอาคาร หากเกิดข้อพิพาททางกฏหมายทางเอสซีจีถือว่าลูกค้าได้ตรวจสอบก่อนแล้วก่อนชำระเงิน
 6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการให้บริการ

แอดLine : @homesmile
เพื่อปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ชำระค่าสำรวจหน้างาน

เจ้าหน้าที่เข้าสำรวจหน้างาน
พร้อมสรุปรายละเอียดและ
ใบเสนอราคา

ลูกค้ายืนยันสั่งซื้อ
พร้อมชำระค่าบริการติดตั้ง
ทีมช่างเข้าติดตั้งตามที่นัดหมาย และระยะเวลาที่กำหนดแจ้งในแผนงาน

ส่งมอบงานและใบรับประกัน

ค่าบริการ

ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท ต่อเครื่อง (รวม VAT และค่าบริการติดตั้งแล้ว)

ผู้ให้บริการติดตั้ง

SCG Active AIRflow System

พื้นที่ให้บริการ

ทั่วประเทศ ยกเว้น ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

การรับประกัน

รับประกัน 1 ปี ทุก package

เอกสารเพิ่มเติม

-

เงื่อนไข
 1. ค่าบริการสำรวจหน้างาน 2,000 บาท
 2. การรับประกันสินค้า 1 ปี รับประกันสินค้า ระบบ และการติดตั้ง กรณีหลังระยะเวลารับประกันสามารถติดต่อ SCG Home Contact Center เพื่อประสานเจ้าหน้าที่ After sale service เพื่อแก้ปัญหาการใช้งาน 1 เครื่อง ต่อ 1 ห้องปิดขนาดไม่เกิน 40 ตรม. กรณีพื้นที่ใหญ่กว่า สามารถใช้งานโดยใช้จำนวนเพิ่มขึ้น หรือใช้จำนวนเท่าเดิม ระบบยังคงสามารถทำให้อากาศสะอาดได้ โดยใช้เวลาเพิ่มขึ้นมากกว่า 1 ชม.
 3. สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสำรวจหน้างาน กรณีเจ้าหน้าที่ให้บริการสำรวจแล้ว ลูกค้าไม่ประสงค์จะใช้บริการต่อ หรือไม่สามารถติดตั้งได้
 4. กรุณาตรวจสอบผนังบ้านและแจ้งเจ้าหน้าที่ กรณีเป็นผนัง อิฐมอญ อิฐมวลเบา สามารถติดตั้งได้ปกติ กรณีเป็นผนัง Pre-cast มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการติดตั้ง 4,000 บาท สำหรับการติดตั้งไม่เกิน 4 เครื่อง
 5. กรณีติดตั้งร่วมกับงานคอนโด ลูกค้าต้องตรวจสอบกับนิติบุคคลเกี่ยวกับการเจาะผนังดังนี้5.1 วัสดุของผนัง กรณีเป็นผนังพรีแคส มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเจาะ5.2 ตรวจสอบนิติบุคคลในเรื่องการเจาะกระทบเรื่องประกันและโครงสร้างอาคาร หากเกิดข้อพิพาททางกฏหมายทางเอสซีจีถือว่าลูกค้าได้ตรวจสอบก่อนแล้วก่อนชำระเงิน
 6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตัวอย่างการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 1

ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ

จังหวัด
เขต/อำเภอ
ขออภัยเป็นอย่างสูง บริการของ HomeSmile
ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ของท่าน
Search
Search

เสียงจากผู้ใช้บริการ