0.00 ฿

บริการมุงหลังคาครบวงจร

SKU: HS0013 Category:

บริการมุงหลังคาบ้านใหม่ครบวงจร เอสซีจี (SCG Roof Installation)

หมดกังวลกับทุกปัญหาหลังคาบ้านใหม่ งบไม่บานปลาย
ช่างได้มาตรฐาน รับประกันงานติดตั้งหลังคา

แพ็กเกจมุงหลังคาครบวงจร
 • Top Hat รับประกัน 10 ปี
 • Complete Roof รับประกัน 5 ปี
 • Value Roof รับประกัน 2 ปี
 • Truss Service ติดตั้งโครงหลังคาสำเร็จรูป รับประกัน 2 ปี
 • Standard Roof บริการมุงหลังคา รับประกัน 2 ปี

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

บริการมุงหลังคาบ้านใหม่ครบวงจร เอสซีจี
(SCG Roof Installation)

หมดกังวลกับทุกปัญหาหลังคาบ้านใหม่ งบไม่บานปลาย
ช่างได้มาตรฐาน รับประกันงานติดตั้งหลังคา

แพ็กเกจมุงหลังคาครบวงจร

 • Top Hat รับประกัน 10 ปี
 • Complete Roof รับประกัน 5 ปี
  Value Roof รับประกัน 2 ปี
 • Truss Service ติดตั้งโครงหลังคาสำเร็จรูป รับประกัน 2 ปี
 • Standard Roof บริการมุงหลังคา รับประกัน 2 ปี

เงื่อนไขการให้บริการ

ค่าบริการ

ราคาขึ้นอยู่กับรูปแบบแพคเกจและหน้างานของลูกค้า

ผู้ให้บริการติดตั้ง

SCG ROOF Installation

พื้นที่ให้บริการ

ทั่วประเทศ ยกเว้น ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

การรับประกัน

รับประกันสูงสุด 10 ปี โดย SCG

เอกสารเพิ่มเติม

-

เงื่อนไข

 1. พื้นที่ขั้นต่ำในการให้บริการเริ่มต้นที่ 120 ตร.ม. โดยเป็นหลังคาที่มีโครงสร้างหลักของตนเอง ไม่ใช่ส่วนต่อเติมที่ใช้โครงสร้างร่วมกับส่วนอื่น
 2. บริษัทจะประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการให้บริการ จากแบบประมาณการหลังคา โดยลูกค้าสามารถส่งแบบหลังคามาประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้นก่อนได้ โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมดจะแจ้งให้ทราบเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบแบบกับหน้างานแล้ว
 3. บริษัทรับติดตั้งหลังคา พร้อมอุปกรณ์ทั้งระบบ และเก็บงานจุดเชื่อมต่อ ตามมาตรฐาน SCG ด้วยผลิตภัณฑ์ SCG เท่านั้น
 4. ไม่รับงานที่ระยะยื่นชายคาห่างจากแนวสายไฟแรงสูงน้อยกว่า 3 เมตร
 5. อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (Top Hat) สำหรับบ้านพักอาศัยที่มีโครงสร้างบางส่วนเป็นไม้ กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอีกครั้ง
 6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่างหน้า

ขั้นตอนการให้บริการ

แอดLine : @homesmile
เพื่อปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ชำระค่าสำรวจหน้างาน

เจ้าหน้าที่เข้าสำรวจหน้างาน
พร้อมสรุปรายละเอียดและ
ใบเสนอราคา

ลูกค้ายืนยันสั่งซื้อ
พร้อมชำระค่าบริการติดตั้ง
ทีมช่างเข้าติดตั้งตามที่นัดหมาย และระยะเวลาที่กำหนดแจ้งในแผนงาน

ส่งมอบงานและใบรับประกัน

ค่าบริการ

ราคาขึ้นอยู่กับรูปแบบแพคเกจและหน้างานของลูกค้า

ผู้ให้บริการติดตั้ง

SCG ROOF Installation

พื้นที่ให้บริการ

ทั่วประเทศ ยกเว้น ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

การรับประกัน

รับประกันสูงสุด 10 ปี โดย SCG

เอกสารเพิ่มเติม

-

เงื่อนไข
 1. พื้นที่ขั้นต่ำในการให้บริการเริ่มต้นที่ 120 ตร.ม. โดยเป็นหลังคาที่มีโครงสร้างหลักของตนเอง ไม่ใช่ส่วนต่อเติมที่ใช้โครงสร้างร่วมกับส่วนอื่น
 2. บริษัทจะประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการให้บริการ จากแบบประมาณการหลังคา โดยลูกค้าสามารถส่งแบบหลังคามาประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้นก่อนได้ โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมดจะแจ้งให้ทราบเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบแบบกับหน้างานแล้ว
 3. บริษัทรับติดตั้งหลังคา พร้อมอุปกรณ์ทั้งระบบ และเก็บงานจุดเชื่อมต่อ ตามมาตรฐาน SCG ด้วยผลิตภัณฑ์ SCG เท่านั้น
 4. ไม่รับงานที่ระยะยื่นชายคาห่างจากแนวสายไฟแรงสูงน้อยกว่า 3 เมตร
 5. อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (Top Hat) สำหรับบ้านพักอาศัยที่มีโครงสร้างบางส่วนเป็นไม้ กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอีกครั้ง
 6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่างหน้า

ตัวอย่างการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 1

ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ

จังหวัด
เขต/อำเภอ
ขออภัยเป็นอย่างสูง บริการของ HomeSmile
ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ของท่าน
Search
Search

เสียงจากผู้ใช้บริการ