0.00 ฿

บริการล้างเครื่องปรับอากาศ

SKU: HS1001 Category:

บริการล้างเครื่องปรับอากาศ

บริการล้างเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ด้วยน้ำยาขจัดคราบ จบในราคาเดียว ไม่มีจ่ายเพิ่ม ใส่ใจ ดูแลความสะอาด ระหว่างการล้างแอร์ โดยทีมช่างผู้ชำนาญงาน มีขั้นตอนมาตรฐานในการทำงาน ใช้เครื่องมือและอุบริการล้างเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ด้วยน้ำยาขจัดคราบ จบในราคาเดียว ไม่มีจ่ายเพิ่ม ใส่ใจ ดูแลความสะอาด ระหว่างการล้างแอร์ โดยทีมช่างผู้ชำนาญงาน มีขั้นตอนมาตรฐานในการทำงาน ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์คุณภาพสูงในการให้บริการ ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่เริ่มต้น พร้อมรับประกันผลงาน 30 วัน ให้บริการโดยคิวช่างปกรณ์คุณภาพสูงในการให้บริการ ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่เริ่มต้น พร้อมรับประกันผลงาน 30 วัน ให้บริการโดยคิวช่าง

เงื่อนไขการให้บริการ

ค่าบริการ

ค่าบริการเริ่มต้น 650 บาท/ ตร.ม.

ผู้ให้บริการติดตั้ง

Q-CHANG

พื้นที่ให้บริการ

ทั่วประเทศ ยกเว้นจังหวัดน่าน เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และระนอง

การรับประกัน

รับประกัน 30 วัน

เอกสารเพิ่มเติม

-

เงื่อนไข

  1. ลูกค้าต้องชำระค่าบริการเต็มจำนวน ก่อนวันนัดหมายรับบริการ
  2. ในกรณีที่ลูกค้าใช้บริการมากกว่า 1 เครื่อง ในการเข้าให้บริการ ทุกเครื่องต้องอยู่ในเขตที่พักอาศัยเดียวกัน รั้วเดียวกัน
  3. สามารถจองบริการล่วงหน้าได้นานสูงสุด 180 วัน
  4. ราคาพิเศษนี้ขึ้นอยู่กับวันตามที่ลูกค้าชำระเงิน
  5. จำกัดสูงสุด 4 เครื่อง ต่อ การจองบริการ 1 ครั้ง
  6. เงื่อนไขนี้เฉพาะบริการล้างแอร์ แบบติดผนัง เท่านั้น
  7. ขออนุญาตใช้ห้องน้ำหรือบริเวณลานซักล้าง เพื่อล้างคราบสิ่งสกปรกระหว่างการดำเนินการล้างแอร์ และต้องมีการถ่ายภาพหน้างานเพื่อใช้เป็นข้อมูลยืนยันการให้บริการ
  8. ในกรณีที่ไม่สามารถทำความสะอาดคอยล์ร้อนได้ เช่น คอยล์ร้อนอยู่นอกอาคารสูง หรือ คอยล์ร้อนติดตั้งในจุดที่ไม่สามารถทำความสะอาดได้ โดยทีมช่างจะทำการฉีดล้างภายนอกแทน
  9. การให้บริการงานล้างแอร์ของเราจะมีช่างเข้าไปให้บริการ 2-3 คนต่อครั้ง
  10. ระยะเวลาทำความสะอาดไม่เกิน 2 ชม.ต่อเครื่อง ขึ้นอยู่กับจำนวนเครื่อง และความสกปรกของแอร์ตามการใช้งาน
  11. รับประกันผลงานล้างแอร์ 30 วัน หลังการให้บริการ คือเครื่องปรับอากาศจะต้องไม่มีอาการน้ำหยด น้ำรั่ว ในระยะเวลาที่รับประกัน
  12. กรณีที่ช่างติดปัญหาการเข้าถึงหน้างาน ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามวันและเวลาที่กำหนด ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากท่านเอง เช่น นิติบุคคลของคอนโดของท่านไม่อนุญาตให้ช่างเข้าถึงหน้างาน ท่านไม่อำนวยความสะดวกให้ช่างเข้าถึงหน้างาน ท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียเวลาและค่าเดินทางให้กับช่างตามจำนวนเงินที่เราเป็นผู้พิจารณา
  13. กรณีที่ตรวจพบว่าแอร์เสียหรือมีรอยรั่ว คิวช่างขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินลูกค้าโดยช่างจะไม่ทำการล้าง แต่จะเสนอราคาค่าบริการซ่อมให้กับลูกค้าแทน หากลูกค้ายืนยันที่จะล้างโดยไม่ทำการซ่อมก่อน คิวช่างจะให้บริการแต่ขอสงวนสิทธิ์การรับประกันทันที
  14. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการให้บริการ

แอดLine : @homesmile
เพื่อปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ชำระค่าบริการ

ทีมช่างเข้าให้บริการตามที่นัดหมายและระยะเวลาที่กำหนดแจ้งในแผนงาน

ส่งมอบงานให้กับลูกค้า

ตัวอย่างการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 1

ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ

จังหวัด
เขต/อำเภอ
ขออภัยเป็นอย่างสูง บริการของ HomeSmile
ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ของท่าน
Search
Search

เสียงจากผู้ใช้บริการ